Neuronové sítě pro humanitní studia

KKY/NEUH - rozvrhPlánovaný obsah prednášek (odkazy vedou na fólie z přednášek):

Úvod do neuronových sítí      
Klasifikace předmětů a jevů      
Rozpoznávání mluvené řeči      
Počítačové vidění - 1. část Barevná verze pdf
verze pro tisk (8 snímků na stránce)
Černobílá verze pdf
verze pro tisk (8 snímků na stránce)
 
Počítačové vidění - 2. část Barevná verze pdf
verze pro tisk (8 snímků na stránce)
Černobílá verze pdf
verze pro tisk (8 snímků na stránce)
 
Dálkový průzkum Země Barevná verze pdf
verze pro tisk (8 snímků na stránce)
Černobílá verze pdf
verze pro tisk (8 snímků na stránce)
Prezentace v PowerPointu
Počítačová syntéza řeči pdf verze pro tisk (8 snímků na stránce)    


Vyučující:

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová


Doporučená literatura:

přednášky


Požadavek na zápočet:

Vypracování referátu v rozsahu minimálně 5 stran na téma "Jaký máte vztah k umělé inteligenci" nebo "Jak neuronové sítě resp. umělá inteligence souvisí s vaším oborem" nebo "Co jste od toho předmětu očekávali a co vám skutečně dal" nebo "Co mě na tomto předmětu zaujalo" a podobně. Je možné také vytvořit (naprogramovat) umělou neuronovou síť, která bude řešit nějaký zadaný úkol. Každý student přednese svůj referát nebo předvede činnost vytvořené sítě na přednášce koncem semestru

Termín pro přednesení referátů nebo pro předvedení činnosti vytvořené neuronové sítě:

konkrétní datum bude upřesněno později

Požadavek na zkoušku:

Písemný test v rozsahu přednášek.


Termíny zkoušek:

Zveřejněny ve STAGu.

Upozornění: Přihlásit se ke zkoušce, popř. se z ní odhlásit, můžete nyní také telefonicky. Více informací najdete na adrese http://voice.zcu.cz/zkousky_info.html. Pokud nechcete volat ze svého telefonu, můžete použít telefon umístěný na chodbě mezi katedrálním a laboratorním objektem na katedře kybernetiky.


Copyright © Vlasta Radová