Katedra kybernetiky

Prvky a regulátory (PRX)Základní charakteristiky

  Aktuální informace

Obsah předmětu:

Prvky a vývojové prostředky pro průmyslovou automatizaci. Analogové prvky, jejich zapojení, metody návrhu a měření (operační zesilovače, frekvenční filtry a regulační obvody). Číslicové logické prvky a obvody. Mikroprocesorové prvky, základní struktury a zapojení s MCU 8051. Vývojové prostředky pro návrh mikroprocesorových automatizačních prvků. Technické a vývojové prostředky programovatelných logických automatů PLC. Průmyslové komunikační rozhraní a sběrnice. Diskretizace signálů a modelů, vzorkovače, tvarovače a převodníky. Základní typy spojitých a diskrétních regulátorů a jejich transformace. Výkonové prvky akčních členů (spínací prvky a zesilovače pro motory). Napájecí zdroje, stabilizátory a měniče.

Doporučená literatura:

- hlavní:

- vedlejší:

Studijní materiály:

 

 


top © 2004 Libor Jelínek, poslední aktualizace 30. 9. 2007